กิจกรรมโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

ถวายพระพรชัยมงคล

นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/67320480_2374584819302458_7396741292182470656_o.jpg
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/floater-gold-dots.png
กิจกรรมโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/1460.jpg
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
กิจกรรมโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

นักเรียนดีเด่น

นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ นายวิชาญ ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมคณะครูทุกท่านร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยของบุหรี่ที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/77145732_2604679162959688_9003227359179964416_o-1.jpg
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/1469.png
ความเป็นมา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2480
นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งโดยนายจินดา คนธิดามีศึกษาธิการอำเภอท่ามะกา นายเสนาะ เพ็ญเพียร ผู้ช่วยสมุห์บัญชี อำเภอท่ามะกา
มาเป็นประธานเปิดโรงเรียน นายประสิทธิ์ เจิมจรุง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาคารที่ใช้เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจาก
ไม่มีฝาจนถึงพ.ศ. 2488 อาคารที่มีอยู่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถอาศัยเล่าเรียนได้การซ่อมแซมจึงไม่ได้จัดทำเพราะไม่มี
งบประมาณประกอบกับเป็นช่วงสงคราม โลกครั้งที่2 พระอธิการฉุย ประจำเมือง เจ้าอาวาสวัดสำนักคร้อ สมัยนั้นได้ขออนุญาต
จากอำเภอท่ามะกาเพื่อทำการรื้อถอนแลนำนักเรียนไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดสำนักคร้อ...
มาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประกาศโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
เรื่อง มาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสำนักคร้อ สังกัด สพป.กาญจนบุรีเขต 2
อ่านรายละเอียด
รับสมัครนักเรียน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้การรับสมัครนักเรียนและการมอบตัวต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทางโรงเรียนวัดสำนักคร้อจึงได้จัดทำแบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
กรอกใบสมัครเข้าเรียน
สแกน QR Code
ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน ทุกท่านที่เข้ามาในโรงเรียนวัดสำนักครัอ ขอให้ท่านได้สแกน
QR Code. ของโรงเรียนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
คลิ๊กที่นี่
อัพเดตกิจกรรมโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

อัพเดตกิจกรรม

อัพเดตข่าวสารโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

จดหมายข่าว

bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/img-blue-corner-top-right.png
อัพเดตจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

ข้อมูล นักเรียน

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ มีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1-3, ประถมศึกษ 1-6, มัธยมตอนตั้น 1-3, มัธยมตอนปราย 4-5 หรือเทียบเท่า ปวช 1-3
012345678900123456789001234567890
จำนวนนักเรียนชาย
012345678900123456789001234567890
จำนวนนักเรียนหญิง
012345678900123456789001234567890
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
0123456789001234567890
จำนวนห้องเรียน
bt_bb_section_top_section_coverage_image
โรงเรียนวัดสำนักงานคร้อ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer01-160x160.png
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer02-160x160.png
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer03-160x160.png
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer04-160x160.png

Copyright by Watsumnakkraw School. All rights reserved.