ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายโกวิท ทั่วจบ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นาย โกวิท ทั่วจบ
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน : วัดสำนักคร้อ

ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน
กลุ่มสาระฯ :

https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/1071020140-20180628-111211.jpg
0123456789001234567890%

Client Success

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies.
012345678900123456789001234567890+

Businesses advised

Completely pursue scalable customer service through scalable proactive metrics.
012345678900123456789001234567890+

Guides given

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration.
0123456789001234567890+

Awards achieved

Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
Save With Our Packages

Affordable
Consulting

Credibly innovate granular internal or organic sources whereas high standards in web-readiness. Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences.
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/1071020140-20180628-111211.jpg
$149
Starter Package
Website Optimization
 • Basic website checkup
 • SEO recommendations
 • Google Ads recommendations
 • W3C Validator recommendations
$199
Upgrade Package
Business Optimization
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads basic plan
 • Social Media plan
$299
Full Package
Complete Strategy
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads marketing plan
 • Social Media marketing plan
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-top-right.png

Yearning for Consultancy?

You've come to the right place. Enter your details to get business inspiration, trending solutions and consulting tips delivered to your inbox.
[contact-form-7 id="3114"]
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Avantage
Headquarters
Visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea sharing installed base portals.
Our locations
Where to find us?
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Get in touch
Avantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
Avantage
Headquarters
Visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea sharing installed base portals.
Our locations
Where to find us?
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Get in touch
Avantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.