โรงเรียนวัดสำนักคร้อประวัติ
ความเป็นมา

https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/76760117_2604686942958910_6624028645012799488_o.jpg
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

          โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2480 นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งโดยนายจินดา คนธิดามีศึกษาธิการอำเภอท่ามะกา นายเสนาะ เพ็ญเพียร ผู้ช่วยสมุห์บัญชี อำเภอท่ามะกามาเป็นประธานเปิดโรงเรียน

นายประสิทธิ์ เจิมจรุง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาคารที่ใช้เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจากไม่มีฝาจนถึงพ.ศ. 2488 อาคารที่มีอยู่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถอาศัยเล่าเรียนได้การซ่อมแซมจึงไม่ได้จัดทำเพราะไม่มีงบประมาณประกอบกับเป็นช่วงสงคราม โลกครั้งที่2 พระอธิการฉุย ประจำเมือง เจ้าอาวาสวัดสำนักคร้อ สมัยนั้นได้ขออนุญาตจากอำเภอท่ามะกาเพื่อทำการรื้อถอนแลนำนักเรียนไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดสำนักคร้อ ระหว่างนี้คณะกรรมการของโรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารใหม่เป็นเงิน 20,000 บาท

 • พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ 100,000 บาท มาปลูกสร้างอาคารหลังใหม่แบบ 004 ก่อสร้างเสร็จเฉพาะชั้นบน ต่อมาในปีพ.ศ. 2500 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้อีก 40,000 บาท ทำการก่อสร้างเพิ่มเติม จนแล้วเสร็จรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 160,000 บาท
 • พ.ศ. 2515 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แบบ 004 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นอาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนสูง
 • พ.ศ. 2523 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 580,000 บาท การก่อสร้างเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 และในปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียนรวมเป็น 8 ห้องเรียน
 • เมื่อวันที่14 เมษายน พ.ศ.2537 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าหรืองานวันคืนสู่เหย้าศิษย์สำนักคร้อ คณะกรรมการคือนายประชา โพธิพิพิธ นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น ส.ส.เรวัติ สิรินุกุล ส.ส.สันทัด จีนาภักดิ์ เขต 2 เป็นประธานการจัดงาน นายวิทย์ กิตติโชติทรัพย์เทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่นทีมพัฒนาท้องถิ่น สจ.เขตอำเภอท่ามะกา คณะกรรมการการศึกษาเป็นรองประธานการจัดงาน นายอรุณเจิมจรุง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสำนักคร้อเป็นเลขานุการและประสานงานเพื่อตั้ง”กองทุนเพื่อการศึกษา”
 • พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนปฏิรูปเพื่อการศึกษาและในปีพ.ศ.2541 ได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 1 ห้องเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรุ่นแรกมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 1 มีนักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 15 คน จำนวน 32 คน
 • พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนโดยคณะกรรมการโรงเรียนจัดหางบประมาณจากการบริจาคและจัดโต๊ะจีนเพื่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
 • พ.ศ. 2545 นายณรินทร์ ชำนาญดู ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ในวันที่ 25 มีนาคม 2546 ทางโรงเรียนได้จัดงานแสดงผลงานนักเรียนโดยมีนายประพิศ บัวบาน เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานเหลือเงินจำนวน 68,000 บาท นำเงินไปสร้างสนามเด็กเล่นข้างอาคารเรียนเด็กเล็ก นอกจากนี้ผู้ปกครองชั้นอนุบาลโดยกรรมการสายชั้นได้รวบรวมเงินอีกจำนวน 80,000 บาท ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาลจำนวน 4 ห้องเรียนแล้วเสร็จโดยมีเงินบริจาคเพิ่มเติม 20,000 บาทจากคุณป้าสวาท บัวบาน และครอบครัว
 • เดือนเมษายน 2546 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงโรงอาหารโดยขยายปีกทั้ง 2 ข้าง เทพื้นซีเมนต์ ใช้เงินจำนวน 135,000 บาท
 • เดือนพฤษภาคม 2546 คุณป้าสวาท บัวบาน บริจาคม้าหินจำนวน 15 ตัว ใช้สำหรับนั่งพักผ่อน กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 14 มอบเงินให้อีก 10,000 บาท เพื่อปรับปรุงหน้าอาคารเรียนอนุบาลเพิ่มเติม ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 หลัง ใช้เงินทั้งสิ้น 67,000 บาท ท่านกำนันดิเรก พันธุ์ภักดี ได้ติดต่อกองสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่องมอบให้โรงเรียน
 • เดือนมิถุนายน 2546 ได้รับงบประมาณ 1,630,000 บาท สร้างอาคารเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน ทางโรงเรียนได้รวบรวมผู้บริจาคเพิ่มเติมคือนางอุทัยวรรณ เกตุพันธ์ นายดาบตำรวจสมชัย เกตุพันธ์ จำนวนเงิน 20,000 บาท คุณบุญส่ง แก้วยิ้ม จำนวนเงิน 30,000 บาท กลุ่มโรงงานปุ๋ยอีก 40,000 บาท ตระกูลแจ่มกระจ่าง บริจาคจำนวนเงิน 40,000 บาท กองทุนเพื่อการศึกษา 90,000 บาท อบต.ตะคร้ำเอน จำนวนเงิน 40,000 บาท คุณเทอดศักดิ์ บัวบาน ถมดินจำนวน 40 คัน คิดเป็นเงิน 32,000 บาท คุณพินิจ โพธิพิพิธ ถมดิน 11 คัน คิดเป็นเงิน 8,800 บาท รวมเป็นเงินบริจาค 600,000 บาท จัดปูกระเบื้องต่อเติมห้องประชุม ท่านกำนันดิเรก พันธุ์ภักดี ติดต่อบริษัทโล้วเฮงหมง มอบแอร์ให้ 1 ตัว เป็นเงิน 39,000 บาท ติดเครื่องเสียงเป็นเงิน 22,000 บาท โดยจัดหาเงินจากการจัดสอยดาวโดยความร่วมมือของคณะครูและผู้ปกครอง
 • พ.ศ. 2546 ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 20 เครื่อง โดยเงินประมูลพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต
 • พ.ศ. 2547 อาคารเรียนแล้วเสร็จเปิดใช้งาน จัดงานเลี้ยงฉลองอาคารใหม่ในวันที่ 20 มีนาคม 2547 ได้เงิน 100,000 บาท ทำการเทพื้นซีเมนต์ บริเวณหน้าโรงเรียน ทำที่ล้างมือ ทางเดินเข้าห้องน้ำ ซื้อม้าหินเพิ่มเติมให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร ได้จัดทำเสาธงใหม่โดยการนำของ คุณป้าสวาท บัวบาน คณะครู เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท
 • วันที่ 8 มกราคม 2548 ชาวบ้าน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาได้ยอดจำนวนเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท ทำถังน้ำประปาใหม่ เหลือเงินเข้าสวัสดิการจำนวน 290,000 บาท
 • พ.ศ. 2548 เสนอเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แต่ทางเขตไม่อนุมัติ เพราะความไม่พร้อมของจำนวนครู และอาคารเรียน
 • พ.ศ. 2549 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 4 ห้องเรียน มีห้องน้ำในตัว โดยใช้งบบริจาคจากชุมชน และได้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนจากงบประมาณทอดผ้าป่าการศึกษาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติจากงบประมาณบริจาค และการประมูลการขายน้ำและไอศกรีม ได้รับการปรับปรุงห้องสมุดจากดาบตำรวจคงกฤช บัวบาน
 • พ.ศ. 2549 วันที่ 7 สิงหาคม 2549 นายมนตรี ร้ายไพรี เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน แทน นายพนมไพร ทิพยาลัย ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก อ.เลาขวัญ
 • พ.ศ. 2550 วันที่ 7 มีนาคม 2550 นายณรินทร์ ชำนาญดู ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วันที่ 13 มีนาคม 2550 นายประทีป จำปาศรี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมะสัง อ.บ่อพลอย เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้ติดต่อนำจานดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในโรงเรียน
 • พ.ศ. 2550 มุ่งหลังคา สร้างเวที ในอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้งบบริจาคจากประชาชน
 • พ.ศ. 2551 ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน
 • พ.ศ. 2552 สร้างศาลาพักผู้ปกครองโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
 • พ.ศ. 2553 วันที่ 12 มกราคม 2553 นายปรีชา ศรีนวล ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ได้ติดต่อคุณปภาวรินร์ ซื่อสัตย์ บริจาคเงินร่วมสร้างซุ้มพระ จำนวน 50,000 บาท
 • คุณศรีรักษ์ นันตะเสนีย์ บริจาคเงินร่วมสร้างพระพรหม จำนวน 11,000 บาท คุณอุทัยวรรณ เกตุพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท คณะครูโรงเรียนวัดสำนักคร้อ บริจาคเงินจำนวน 3,100 บาท ผู้ปกครองและนักเรียน บริจาคเงินจำนวน 1,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,300 บาท
 • พ.ศ. 2561 นายปรีชา ศรีนวล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายโกวิท ทั่วจบ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ ถึงปัจจุบัน
 • ปัจจุบันโรงเรียนวัดสำนักคร้อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/65452112_2330846407009633_8620681317979258880_o-1280x853.jpg

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ก่อตั้งเมื่อ 6 กันยายน 2480

ที่อยู่
หมู่ที่ 2 ต.ตะคร้ำเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์
034-552-669
อีเมลล์
wsnk@gmail.com
info@wsnk.ac.th
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer01-160x160.png
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer02-160x160.png
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer03-160x160.png
https://www.wsnk.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/logo-footer04-160x160.png

Copyright by Watsumnakkraw School. All rights reserved.